[Message with no subject]

"Alan Wai-Yin Tsoi" <s936506@hp720a.csc.cuhk.hk>
X-Nupop-Charset: English
Date: Wed, 22 Mar 1995 01:56:35 +0800 (CCT)
From: "Alan Wai-Yin Tsoi" <s936506@hp720a.csc.cuhk.hk>
Sender: s936506@hp720a.csc.cuhk.hk
Message-id: <6999.s936506@mailserv.cuhk.hk>
To: ontolingua@hpp.stanford.edu
unsubscribe

Yours,
    Alan Tsoi

       ^..^
       ( oo ) )~
       ,, ,,